ACTIVITATS

Des de la seva creació, la primavera del 2017, a Ermessenda, a part de les tasques internes necessàries per la nostra organització, gestió administrativa, formació, desenvolupament i difusió com a entitat, organitzem activitats ben diverses.

L’impacte de les nostres activitats creiem que és molt positiu per les dones (de molt diverses procedències) i constatem que cada vegada hi participen més homes sensibilitzats pels nostres principis i valors envers la igualtat i diversitat de gènere.

Tot seguit, en primer lloc, podeu veure el detall de les activitats recurrents de cada trimestre i, a continuació, les activitats específiques.