AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web següents. :

La titularitat d’aquest lloc web, https://ermessenda-sca.org, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda, proveïda de NIF: G55294722 i inscrita a: Registre d’ Associacions. Serveis Territorials de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya amb les dades registrals següents: Secció 1a , Inscripció núm. 61644, el representant de la qual és: M. Josep León Balagueró, i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Passatge Pompeu Fabra, 2 , 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

Telèfon de contacte: 667.980.085

Email de contacte: associacioermessenda@gmail.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web d´Associació de Dons de Santa Cristina d´Aro Ermessenda proporciona gran diversitat d´informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a cancel·lar-lo immediatament.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre l’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web d’Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, si no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web d’Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten els Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats .

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda.

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació d’Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda de els continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Associació de Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda a través de les dades de contacte de l´apartat d´INFORMACIÓ GENERAL d´aquest Avís Legal i Condicions Generals d´Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Associació de Dons de Santa Cristina d´Aro Ermessenda es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l´incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i l’Associació de Dons de Santa Cristina d’Aro Ermessenda es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.